A képzés szerkezete

Az Integrál Akadémia fő képzése a három éves akkreditált integrál pszichológia képzés (Programakkreditációs lajstromszám: PL-5973), a továbbiakban IP képzés. A három év egy szisztematikusan felépített, jól szervezett kiképző folyamat, melynek a végén a résztvevő integrál tanácsadó végzettséget kap. A képzést 2006-2009 között leteszteltük, lefutott az első évfolyam, sikeres záróvizsgákkal a harmadik év végén, miközben három új generáció indult és indul el 2009 szeptemberéig. A kurzus végére a résztvevőnek átfogó elméleti tudása van az integrál szemléletről, a pszichológia és a spiritualitás gyakorlatban is alkalmazható elméleteiről, továbbá gyakorlati tudása és képessége van az integrál szemléletű tanácsadói szintű terápiás munkára. Ehhez egy két éves, beszélgetési technikákat és módszereket tanító, gyakorlati tréninget építettünk be a képzésbe. A képzés része továbbá a sajátélményű terápiás folyamat és a spirituális gyakorlás megtapasztalása is, amely egy tetszőlegesen választható meditációs elvonulást jelent a három év alatt.

Az IP képzés 4 modulja tehát a következő:

          INTEGRÁL PSZICHOLÓGIAI ELMÉLETI KÉPZŐ

                                + GYAKORLATI TANÁCSADÓ KÉPZŐ (TK) ÉS SZUPERVÍZIÓ

                                                        + TERÁPIÁS-SAJÁTÉLMÉNY

                                                                             + MEDITÁCIÓS-SAJÁTÉLMÉNY

A hagyományos főiskolákhoz és egyetemekhez képest itt az évfolyam egyben egy közösséggé is válik a személyiségfejlesztő terápiás szép és bemélyült együttléteknek köszönhetően, amely az integrált személyiséggé válásnak az egyik kulcsa. A képzésvezető külön figyelmet fordított arra, hogy a terápiás és gyakorlati alkalmakkor visszautaljon az elméletre, és viszont. Egy integrál tanácsadó akkor hiteles, ha bizonyos személyiségfejlődésen is keresztülmegy, és a személyisége és képességei sugározzák azt, amit az elméletben vall. Így a fenti 4 modul kiegészül ezzel:

                                                                                                   + SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ KÖZÖSSÉG

Hogyan épül fel a három év, mit fogunk csinálni?

A három év felépítését az alábbi ábra foglalja össze.

Integrál Pszichológia képzés

Az ábrán látható, hogy ELŐADÁSOK (kék csík) végig vannak a három év során.

Szintén három évig van a CSOPORTOZÁS (magenta csík), azaz sajátélményű önismereti-terápiás élményt jelentő foglalkozások.

A második évtől indul a TANÁCSADÓ KIKÉPZŐ (szürkéskék csík), amit ?TK csoport?-nak hívunk magunk között ? ez a Terápiás Kommunikáció tréning rövidítése. Itt terápiás technikákat tanulunk a gyakorlatban, amit a csoporttagok ott helyben, egymáson gyakorolnak be. Ez a harmadik év végéig tart.

A három év alatt elvégzendő egy MEDITÁCIÓS ELVONULÁS (narancs csík), amit bármikor megtehet a hallgató. Az ábrán a 2-3. év időszakára tettük, mert az első év után több rálátása lesz erre a hallgatónak, a harmadik év elméletében pedig kifejezetten van szó a meditációról és a transzállapotokról.

A harmadik évben a résztvevő SZAKMAI DOLGOZAT-ot ír (barna csík), amelyet ideálisan egy olyan ember ír, aki ismeri az összes előző témát ? az integrál szemléletet, annak pszichológiai elméletét, az abból fakadó tanácsadást, a saját élményeit a terápia és a meditáció terén, ebben a kulturálisan kreatív közösségi térben.

Mindez végig, a három év során három hetente egy hétvégén a KÖZÖSSÉG hangulati közegében történik (zöld háttérmező), amely az évfolyamtársakból áll, s amely személyiségfejlesztő hatású.

A három éves integrál pszichológia képzés elvégzéséről tanúsítvány kap a résztvevő.